Przebudowa systemu automatyki pomp Siemens E53153-A1620-L1

Układ automatycznego sterowania pracą pomp silników głównego i pomocniczego Siemens E53153-1620-L1 stanowił rozwiązanie zastosowane na wielu jednostkach pływających (w tym na dużej serii statków PŻM). Jest on znany ze swej niezawodności i gwarantuje długą, bezawaryjną pracę. System odpowiedzialny jest za kontrolę pracy wszystkich pomp silnika głównego i pomocniczego.

Jego zadaniem jest automatyczne przełączanie pomp w trakcie pracy silników oraz sygnalizacja uszkodzeń. System uwzględnia zjawisko histerezy dzięki zaimplementowanemu mechanizmowi opartemu o zwłoki czasowe.

System, zainstalowany na wielu okrętach, radził sobie doskonale przez dziesiątki lat.  Jednak wiadomo, iż praktycznie niemożliwa jest skuteczna, nieprzerwana praca dowolnego elektronicznego urządzenia przez cały, kilkudziesięcioletni okres eksploatacji statku. Kilka lat temu zaczęto odnotowywać rosnącą awaryjność pracy systemu. Winne okazały się uszkodzone układy scalone użyte w układzie. Problem w tym, iż po 30 latach Siemens dawno wycofał się z ich produkcji.

Dla wszystkich oczywiste stało się, iż konieczna będzie gruntowna przebudowa całego systemu automatyki. Nowy układ powinien być tak samo precyzyjny i niezawodny jak oryginał, a jednocześnie łatwy w implementacji i – w razie ewentualnej awarii – umożliwiający szybką i bezproblemową wymianę uszkodzonego modułu.

Nasza firma podjęła się tego zadania.

Siemens - Pompa
Siemens - Pompa

Stworzyliśmy system, oparty o reprogramowalny mikrokontroler. Zaletą takiego podejścia jest gwarantowana bardzo duża szybkość działania, a także możliwość łatwego dostosowania systemu do nowych warunków pracy (oryginał nie dawał takiej możliwości). Użycie mikroprocesora umożliwiło także bardzo łatwą kontrolę pracy urządzenia – komunikacja z użytkownikiem odbywa się poprzez dołączany ekran LCD. Natomiast kalibracja, testowanie, czy wręcz wymiana całego modułu na nowy pomyślana została w tak prosty sposób, iż podjąć się może tego dowolny członek załogi statku-bez potrzeby wzywania specjalistycznego serwisu. Jednak największą zaletą systemu opartego o układy MAREL MAER-01 jest relatywnie niski koszt implementacji. Nie wymaga on żadnych zmian w konstrukcji panelu sterowania, wymiany okablowania, czy siłowników. Dzięki pełnej kompatybilności z modułami Siemens E53153-A1620-L1 jedyną wymaganą czynnością jest instalacja i kalibracja płytek MAREL MAP-01 w miejscu pracy starych układów.

W efekcie firma MAREL opracowała kompletny, modułowy system sterowania automatyką pomp będący, z punktu widzenia eksploatacji statku, rozwiązaniem dużo lepszym niż układy stosowane wcześniej. System zaimplementowano łącznie na czterech statkach, korzystających wcześniej z układu Siemens E53153-A1620-L1.