Dworzec kolejowy (Luksemburg, ul J.F. Kennedy)

 • Instalacja 230V oraz trójfazowa
 • System wykrywania I gaszenia pożaru (instalacja oraz podłączenie)
  • Sterowników systemu ppoż
  • Czujników wykrywających dym i temperaturę
 • System sieci komputerowej I telekomunikacyjnej
 • Oświetlenie awaryjne
 • Rozdzielnice elektryczne (montaż i podłączenie)
 • Główne zasilanie ze stacji transformatorowej
 • Zasilanie awaryjne
 • System ewakuacyjny