Alfa Laval Pure SOx Scrubber

Alfa Laval Pure SOx Scrubber

  • Instalacja systemu na 4 jednostkach
  • Ponad 64 km przewodów
  • Ponad 800 podłączonych urządzeń
  • 80 przejść kablowych typu Roxtec
  • Przekroje kabli od 1 x 2 x 0,75 mm2 do 3 x 185 mm2
  • Uruchomienie systemu wraz z serwisem producenta