OMD-7 MKII

Opis produktu
Zapewnia precyzyjny pomiar:

  • Poziomu oleju w wodzie
  • Poziomu
  • Zmętnienia
Seria przemysłowych mierników OMD-7 została zaprojektowana z myślą o pomiarze cząsteczek oleju, cząstek stałych oraz poziomu zmętnienia wody. Jest to pierwszy miernik, zdolny do rozróżnienia zawartych w wodzie substancji, podając wyniki pomiaru w czasie rzeczywistym. OMD-7 składa się z niewielkiej celi pomiarowej, miernika ze zintegrowanym modułem komputerowym oraz wyświetlaczem i modułem SCU (Sample Conditioning Unit). Moduł ten służy do uzdatniania próbek wody mierzonych przez urządzenie, poprzez nadawanie cząsteczkom oleju, zawieszonym w wodzie i drobinom cząstek stałych takich samych wymiarów.
Metoda pomiaru opiera się na rozpraszaniu światła, przy wykorzystaniu nowatorskiej techniki pomiaru fal świetlnych różnej długości, przez czujniki umieszczone pod różnymi kątami, co pozwala rozróżnić zawarte w wodzie substancje. Podczas opracowywania urządzenia duży nacisk położony został na solidność konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu prostoty użytkowania. System automatycznego czyszczenia celi pomiarowej zapewnia precyzję pomiaru nawet w najcięższych warunkach pracy. Za pomocą klawiatury można zmienić wszystkie istotne parametry pracy miernika (w tym zakres pomiaru i punkty alarmowe dla oleju, zmętnienia i cząstek stałych, zwłoki czasowe alarmów oraz częstotliwość czyszczenia celi pomiarowej).
Dzięki wykorzystaniu nowatorskiej techniki pomiaru, opartej o pomiar rozproszonego światła, OMD-7 mierzy poziom zaolejenia, zmętnienia i cząstek stałych w systemach odpływu wód powierzchniowych w elektrowniach i siłowniach, instalacjach w przemyśle chemicznym i rafineryjnym, a także pomiar zanieczyszczenia wód technicznych w przemyśle grzewczym i produkcyjnym.
Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

  • 3 + 44 =