Przebudowa systemu automatyki agregatu steru strumieniowego na promie „Gryf”

Jednostka „m/f Gryf”, została zakupiona przez polskiego armatora Unity Line jako odpowiedź na rosnący popyt na usługi transportowe pomiędzy Polską i krajami skandynawskimi.

Gryf

Ze względu na szczególne warunki żeglugowe panujące na morzu bałtyckim niezbędne okazało się wyposażenie promu w dodatkowy ster strumieniowy, celem zwiększenia jego manewrowości. Przed oddaniem do eksploatacji na statku zamontowany został dodatkowy ster, wraz z systemem automatyki i nowym, dedykowanym agregatem zasilającym o mocy 1 MVA.

rozdzielnica volvo
rozdzielnica front

Pierwotnie instalacja została zaprojektowana tak, że moc nowego zespołu prądotwórczego dostępna była jedynie dla steru strumieniowego, który używany jest tylko przez krótki czas manewrów wejścia oraz opuszczania portów. W pewnym momencie pojawił się więc pomysł szerszego wykorzystania mocy generatora i włączenia go do systemu elektrowni okrętowej, jako jej integralnego elementu. Firma MAREL podjęła się zadania zaprojektowania i przeprowadzenia przebudowy.

W tym celu konieczne było zebranie wszystkich informacji dotyczących rozbudowanej sieci, na którą składały się trzy silniki pomocnicze, prądnica wałowa oraz agregat awaryjny, o łącznej mocy kilku megawatów. Po dokonaniu niezbędnych obliczeń uwzględniających wpływ nowego, dużego źródła energii na istniejący system dystrybucji mocy, firma MAREL przystąpiła do opracowania projektu przebudowy umożliwiającej wykorzystanie agregatu steru strumieniowego w charakterze źródła zasilania wszystkich odbiorników znajdujących się na statku.

Alternatywny tekst

Po wielu uzgodnieniach, uwzględniających oczekiwania armatora, załogi, oraz klasyfikatora, firma MAREL zrealizowała przebudowę integrując system zasilania steru strumieniowego z resztą okrętowej sieci energetycznej. Sprawę komplikował dodatkowo fakt, iż wspomniany wyżej zespół prądotwórczy zasilał (oprócz steru strumieniowego) także inne ważne odbiorniki – w tym system gaszenia pożaru. Projekt musiał uwzględniać konieczność pozostawania generatora w ciągłej gotowości do zasilania tego systemu, niezależnie od działań załogi i aktualnego obciążenia prądnicy.

Warto podkreślić również reżim czasowy, w jakim zawarte były prace na samej jednostce. Firma MAREL miała do dyspozycji jedynie dwa tygodnie, przeznaczone na zamontowanie zupełnie nowej rozdzielnicy automatyki, zastępującej stary system i rozszerzającej go o nową funkcję. Wszelkie prace końcowe związane z testami i uruchomieniem odbywały się między codziennymi rejsami, bez przerywania toku codziennej eksploatacji statku oraz, co ważne, bez szkody dla bezpieczestwa załogi i pasażerów.

volvo penta

Ostatecznie-mimo wspomnianych wyżej utrudnień, przebudowa zakończyła się pełnym sukcesem. Opracowany system pozwala na przełączanie źródła zasilania w dowolnym momencie, bez przerw w dostawach prądu, przy zachowaniu ciągłej gotowości do zasilania odbiorników awaryjnych, podnosząc tym samym w znacznym stopniu zarówno funkcjonalność, jak i bezpieczeństwo istniejącego systemu.