Stworzenie rejestratora stanów alarmowych do systemu Autronica KM-2

Na promie jednego z wiodących polskich przewoźników jednym z kluczowych elementów, odpowiadających za bezpieczeństwo jest system Autronica KM-2. Jest to kompleksowe rozwiązanie, zbierające informacje o stanie wszystkich urządzeń pracujących na jednostce i informujące o wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach i awariach, za pomocą sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych. Wystąpienie sytuacji alarmowych sygnalizowane jest również poprzez zapalenie odpowiedniej lampki na pulpicie w centrali maszynowo-kontrolnej.

MAER 1

Całość systemu przez wiele lat pracowała bez zarzutu, lecz specyfika warunków, w jakich statek był eksploatowany, stała się przyczyną powstania pewnego problemu. Na jednostce panuje bowiem system zmianowy, zgodnie z którym wymiana załóg następuje regularnie co 2 tygodnie. Tak częsta rotacja ludzi bywała w przeszłości przyczyną nieporozumień, wynikających z braku sprawnie działającego systemu obiegu informacji. Właściciel statku postanowił więc rozbudować system o układ rejestracji stanów alarmowych, który zapisywałby wszystkie sytuacje alarmowe, występujące w trakcie rejsów i pozwalałby na prześledzenie historii wszystkich nietypowych zdarzeń, na które natknęła się załoga, niezależnie od tego na czyją zmianę przypadła awaria.

MAER 2

Armator zwrócił się do firmy MAREL Serwis z prośbą o stworzenie modułu, który rozszerzałby funkcjonalność systemu o wspomniane udogodnienie. Aby zrealizować powierzone zadanie, należało zacząć od dokładnego przestudiowania dokumentacji technicznej i stworzenia układu, podłączanego równolegle do modułu alarmowego i zbierającego dane odnośnie sygnałów transmitowanych z urządzeń do centrali maszynowo-kontrolnej. Drugą część opracowanego rozwiązania stanowi komputer przemysłowy z dedykowanym oprogramowaniem, który odpowiedzialny jest za drukowanie wszystkich nietypowych zdarzeń oraz wyświetlanie informacji o nich na monitorze. Dodatkowo-wszystkie dane zapisywane są na kartach pamięci, co czyni z systemu swego rodzaju „czarną skrzynkę”, możliwą do wykorzystania w przypadku uszkodzenia nośników papierowych.

MAER PCB

Zaimplementowanie modułu okazało się strzałem w dziesiątkę-w sposób znaczny poprawiło komfort pracy na statku oraz obniżyło koszty diagnozowania i usuwania usterek, nieuniknionych podczas intensywnej eksploatacji. Warto zaznaczyć, iż cała operacja została przeprowadzona bez wprowadzania dużych modyfikacji systemu już istniejącego i odbyła się w całości między rejsami, dzięki czemu armator nie został narażony na żadne koszty dodatkowe.

Satysfakcja klienta z opracowanego rozwiązania była tak duża, iż firmie MAREL zlecono już rozbudowę układu o kolejne elementy, które byłyby odpowiedzialne za zbieranie i wyświetlanie informacji pochodzących z innych systemów automatyki-niezwiązanych bezpośrednio z głównym modułem alarmowym Autronica.