Przygotowanie laboratoryjnego stanowiska synchronizacji prądnic w ramach projektu „Zielona Energetyka”

W latach 2013-2014 Akademia Morska w Szczecinie zrealizowała projekt badawczy „Zielona Energetyka”. Jego celem było umożliwienie prowadzenia badań nad jakością energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Laboratorium w kształcie proponowanym w projekcie jest pierwszym tego typu w Polsce i jednym z nielicznych w Europie. Jego Innowacyjność polega na niespotykanym dotąd połączeniu poszczególnych systemów energetycznych, zwłaszcza w przypadku prądnic, i badaniu ich wzajemnego oddziaływania na produkowaną i przesyłaną energię.

Rozdzielnica

Laboratorium zostało wyposażone w symulatory i urządzenia pomiarowe, pozwalające zbadać wzajemne oddziaływania i możliwość równloegłej pracy generatorów różnego typu (np. równoczesna praca generatorów diesla i turbin wiatrowych w jednej sieci).

Firma MAREL-Serwis była odpowiedzialna za stworzenie newralgicznej części systemu, realizującej proces synchronizacji i pracy równoległej generatorów, których parametry można zmieniać w szerokim zakresie.

rozdzielnica volvo
rozdzielnica front

Korzystając z bogatego doświadczenia firmy w realizacjach projektów, związanych z zarządzaniem mocą w elektrowniach statkowych, stworzyliśmy innowacyjny system synchronizacji, z możliwością praktycznie nieograniczonej modyfikacji parametrów pracy przez naukowców i laborantów.

moduł HMI