Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Luksemburg)

 • Położenie przewodów zasilających
 • Montaż torów kablowych
 • Oświetlenie
  • Lampy
  • Czujniki
 • System wentylacyjny
  • Podłączenie wentylatorów
  • Zainstalowanie i podłączenie czujników
 • Zainstalowanie rozdzielnic elektrycznych
 • Gniazda 230V